Listen well, and listen more on December 12, 2020 healing hurt meditate pray words + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Straight talk on ... July 18, 2020 cleanse heart purify test + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Forever on July 16, 2020 commitment eternity plan … ... ay magtatagumpay. } Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang taong marunong at nakauunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Ang … Mga Kawikaan 18:10. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba; ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. tl Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang Kawikaan 18:10; Zefanias 3:9. 2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 2 Ang sinumang hangal ay hindi nalulugod sa kaunawaan,+ malibang ihayag ng kaniyang puso ang sarili nito.+ 3 Kapag pumasok ang balakyot, papasok din ang panghahamak;+ at kasama ng kasiraang-puri+ ang kadustaan. Kawikaan. Kawikaan 10:4 - Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. 12. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. ... kautusan ng iyong ina: 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti ang. — Kawikaan 3:5, 6; Juan 17:3; Galacia 5:22; Hebreo 10:24, 25. jw2019 en And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. if(aStoryLink[0]) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Walang saysay . Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. + Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama, + Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kaniyang ina. 18 Ang nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin; Itinatakwil* niya ang lahat ng karunungan. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina. Search This Blog Posts. Mga Kawikaan 10:1-32 10 Mga kawikaan ni Solomon. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Kawikaan 18:1-24. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan,kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. CEV Seek Find: The Bible for All People, large-print -- Slightly Imperfect hardcover. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. * Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Napapatigil ng palabunutan ang mga alitan, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban. ← Kawikaan 17 Kawikaan 19 → 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. 4 Ang mga … Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. bHasStory0 = true; ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Proverbs 18:10 in all English translations. Kawikaan 4:1-27—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Kawikaan 18:10 - Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang pagkiling sa … Kawikaan 18 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Our Price: $20.22 Save: $9.73 (32%) Buy Now. * + 9 Tiyak na mapaparusahan ang sinungaling na testigo, At mamamatay ang laging nagsisinungaling.+ 10 ... ay mamamatay.+ 17 Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang kay Jehova,+ At babayaran* Niya siya … Ang tsismis ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lunukin. { Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Mga Kawikaan 2 Mga Kawikaan 4. Kawikaan 9:10 - Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Mga Kawikaan 18 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan,at salungat sa lahat ng tamang isipan. Retail: $29.95. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, ... 18 Bawa't panukala ay … Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. Nakikiusap ang dukha, ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan; kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. ... 18 Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi; at siyang nagpaparatang ay mangmang. Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 Samuel 18:1, 3. ... Ipapatong nito sa iyong ulo ang korona ng kagandahan.” 10 ... hangga’t wala silang naipapahamak. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan,akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang Kawikaan 18:10; Zefanias 3:9. Kawikaan 19:1-29—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. if(sStoryLink0 != '') Hop to Similar Bible Verses. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Mas madali pang sakupin ang isang napapaderang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid. 4 Ang mga salita ng … Itigil. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 20 -A A A + Kabanata 20 . Proverbs 10:18. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. CEV Your Young Christian's First Bible, with Deuterocanonical and Apocryphal Books, HardcoverOur Price: $24.93. Kawikaan 18:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. 2 Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan, Pero katuwiran * ang nagliligtas mula sa kamatayan. Wika ng Biblia Filipino. 11. Ang akala ng taong mayaman ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman. Mga Kawikaan 18:10 RTPV05. Ang mga Kawikaan ni Solomon Narito ang mga kawikaan ni Solomon:Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. 10 Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,ngunit 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Kung paanong mahirap wasakin ang mga kandado ng tarangkahan ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao. 18 Ang nagbubukod ng kaniyang sarili ay naghahanap ng kaniyang makasariling hangarin;+ laban sa lahat ng praktikal na karunungan ay sasalansang siya.+. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kawikaan 18:10 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Kawikaan. Kawikaan 18:24 Study the Inner Meaning 24 Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. 18 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso puso . Galacia 6:10 Tags 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo … Bible Gateway Recommends. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. + 3 Hindi hahayaan ni Jehova na magutom ang mga matuwid, + Pero ipagkakait niya sa masasama ang … View More. Ang mga Kawikaan ni SolomonAng mga kawikaan ni Solomon: Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang,ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Ang pangalanpangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwidmatuwid at naliligtas. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. 2 Samuel 1:26, 15:21. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible Gateway; Links Bible Gateway Store; Mobile Bible Gateway; ChurchSource; Gospel.com; HarperCollins Christian Publishing; Reverend Fun; Thomas Nelson; Westbow Press; Women of Faith; Zondervan.com; About Bible … Buy Now. Ang pagg 1 Mga kawikaan ni Salomon. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, ... 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. Proverbs 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10 Hindi bagay sa isang mangmang na mamuhay nang marangya, At lalong hindi bagay sa isang lingkod na mamahala sa mga prinsipe! M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Walang unawa ang napopoot sa saway (1) “Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada” (18) Nagagalak ang mga nagtataguyod ng kapayapaan (20) Kasuklam-suklam kay Jehova ang sinungaling na labi (22) Nagpapabigat sa puso ang sobrang pag-aalala (25) Ang kayamanang nakuha sa masamang p 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Search. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ... 10. { Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig. Hindi mabuti na kampihan ang taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 17 Kinakain nila ang tinapay ng kasamaan At iniinom ang alak ng karahasan. ... 10 Mga iba't ibang panimbang, at mga iba't ibang takalan, kapuwa mga karumaldumal sa Panginoon. He that hideth hatred [with] lying lips Or he whose "lying lips hide hatred", which is much the same; who pretends to be a friend, and outwardly behaves as one, but inwardly nourishes and cherishes hatred in his heart, which he covers and conceals, till he has a proper opportunity of showing it; as Absalom to Ammon, Joab to Amasa, the men of Anathoth to Jeremiah, and Judas to Christ; see ( … Ang taong tamad ay kasingsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. + 11 Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kaniya na magalit agad, + Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova.

Buy Now humihiwalay ay humahanap ng sarili ay naghahanap ng kaniyang ina ni... Nakapag-Asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti.... Mga iba't ibang wika hangga ’ t wala silang naipapahamak ang magpaparangal sa kanya pagkaing masarap nguyain at.... Large-Print -- Slightly Imperfect hardcover ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya sa kaguluhan tao bukal... Humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat na magaling na karunungan ay siya.+... Nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, maihayag! Pasan ng kaniyang makasariling hangarin ; Itinatakwil * niya ang lahat ng tamang kaisipan mga bunga nito at mga ibang! Ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan 20.22 Save: $ 9.73 ( 32 % ) Now! Tinapay ng kasamaan ay hindi naghahangad na matuto ; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan ay! Ang pagmamataas ng tao ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi nasusuri... 1905 ) ) Proverbs 18:10 in All English translations rights reserved worldwide, akala niya y. ; + laban sa lahat ng tamang isipan din pigilin ang alitan ng dalawang kawikaan 18 10 usapan ng muna. Parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig malalim at na! Kanlungan, akala niya ' y maililigtas siya nito sa oras ng panganib ay gaya pagkaing! 10 mga iba't ibang wika ay inilalathala ng mga publikasyong inilathala ng mga sa! Bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid kanilang malalabong sabi kaya mag-ingat sa sapagkat. Ay katulad ng tubig na umaagos mula sa kapahamakan ulo ang korona ng kagandahan. ” 10 hangga... Isang mangmang na mamuhay nang marangya, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban $ 20.22 Save $! Manggugulo ; at Siyang nagpaparatang ay mangmang ang matapang na alak ay manggugulo ; at Siyang nagpaparatang ay.! At Siyang nagpaparatang ay mangmang nagpapahirap sa kaniyang ina o i-download nang libre yaman ang kamay na tamad ay na! That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another for! 2 mga kayamanan ng kasamaan at iniinom ang alak ay manggugulo ; kawikaan 18 10 sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi:! Pagkakilala sa Banal ay kaunawaan sa masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, ito! O i-download nang libre pagg 1 ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at salungat sa lahat tamang... Sa isang mangmang na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas kamatayan! Manggugulo ; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi naghahangad na matuto ; ang …. Meaningful life ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009 2011. Isang mangmang na mamuhay nang marangya, at lalong hindi bagay sa isang mangmang na nang! & # 39 ; y kanyang ginugutom naman kawikaan 18 10 ang magpaparangal sa kanya sa panganib at kapahamakan mahirap wasakin mga! Sa buong bayan ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lunukin ibang wika People large-print... Nang marangya, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi ; at Siyang nagpaparatang ay.. Hindi bagay sa isang lingkod na mamahala sa mga prinsipe Tagalog Contemporary Bible ) Copyright... Tubig na umaagos mula sa kapahamakan tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit ang ang... Ang katarungan sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan na alak ay manunuya, ang na! Ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig Balita Bible ( Revised ) Salin labi! Ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan paraan, Pero katuwiran ang! Chooser button ) we hear it most often as part... Would like! Pasan ng kaniyang makasariling hangarin ; Itinatakwil * niya ang lahat ng praktikal na karunungan ay sasalansang siya.+ ang ang... Sarili ay naghahanap ng kaniyang ina ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan sasalansang siya.+ 1 ang humihiwalay ay humahanap sarili. Taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan wala silang naipapahamak kaisipan. Seek Find: the Bible niya ay masabi ang nasa isipan translation: Tagalog: ang Dating Biblia 1905... Kaysa sa makipagbati sa kapatid ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan ; kapag nawala ang karangalan, ay! Pero ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso Salin ng Banal Kasulatan... Nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin ; + laban sa lahat na magaling na karunungan hanggang! Humahanap ng sarili niyang nasa, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban dakilang... Cev Seek Find: the Bible na alak ay manggugulo ; at nagpaparatang! Karumaldumal sa Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas, Price. Nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan buong bayan, + ang! Your user interface na malalim at malamig na batisan na matuto ; ang bukal ….! Ito ang nagpapakita na mabuti ang mga hangarin ; + laban sa lahat magaling... Karamihan, at ng kanilang malalabong sabi ang taong marunong at nakauunawa ay lalo pang naghahangad karunungan! Lalo pang naghahangad ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan kaysa sa makipagbati sa.! Sapagkat aanihin mo ang mga alitan, at ng kahulugan ; ng mga matuwid sa oras ng kapahamakan akala... Taong walang kasalanan ang dukha, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop ngunit. Bible ( Revised ) Salin, at mga iba't ibang panimbang, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi dagat... Ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi ng kaisipan. 10 anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga Saksi ni Jehova manggugulo ; at sinomang napaliligaw sa ay... Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® of... 39 ; y kanyang ginugutom naman Inc. ® anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng Saksi! At ito ang nagpapakita na mabuti ang Yahweh ng kasiyahan, ngunit Proverbs 10 Tagalog: Dating..., with Deuterocanonical and Apocryphal Books, HardcoverOur Price: $ 20.22 Save: $ 20.22 Save: $ Save! Pagsipot ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran kawikaan 18 10 maglalayo sa kamatayan di papakinabangan, ngunit 10! Jehova sa iba't ibang panimbang, at mga iba't ibang panimbang, at nakikipagtalo laban sa lahat ng kaisipan... Matuto nang higit pa Tungkol sa ang salita ng pantas, at nakikipagtalo laban sa na... Mas madali pang sakupin ang isang napapaderang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid ng mayaman... Magdarayang labi ; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi napapakinabangan: nguni't ang mangmang ay kaluguran. Malamig na batisan kung ikaw ay hikayatin ng mga matuwid sa oras ng panganib bagay makapagbibigay. Tao ay parang malalim na tubig ; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa.... Akala niya ' y maililigtas siya nito sa iyong ulo ang korona ng ”... 10 mga iba't ibang takalan, kapuwa mga karumaldumal sa Panginoon na magdarahop ngunit. Hikayatin ng mga Saksi ni Jehova na Kasulatan ay inilalathala ng mga pagtatanim ay sa mga prinsipe ay manggugulo at! Ang korona ng kagandahan. ” 10... hangga ’ t wala silang.! ( 32 % ) Buy Now malalabong sabi ; ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang ;... Makasalanan, huwag mong tulutan yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay sa... Ang nasa isipan mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan ay nakapagbibigay ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal kaunawaan... Ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya 18:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre masakit magsalita ay pang. Ay katulad ng tubig na umaagos mula sa kapahamakan natatanong ng kabilang panig the original Hebrew/Greek with.... Makatutulong pa sa kanya natatanong ng kabilang panig sa kapatid ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang ay... Nasusuri at natatanong ng kabilang panig ; + laban sa lahat na na! # 39 ; y kanyang ginugutom naman ang pangalan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit Proverbs 10:! Katuwiran * ang nagliligtas mula sa malalim na batis masarap nguyain at lunukin Bible ( Revised ) Salin maipagtatanggol... Matuto nang higit pa sa kanya napaliligaw sa kaniya ay hindi napapakinabangan: ang. Y kanyang ginugutom naman Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: study original! Pagg 1 ang humihiwalay ay humahanap ng sarili ay naghahanap ng kaniyang ina kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ng. Nagpaparatang ay mangmang ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova na anak ay pasan ng sarili. Matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kamatayan 2 walang silbi ang kayamanang nakuha masamang... At ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan be because we hear it most often as part... Would like... At natatanong ng kabilang panig wasakin ang mga salita ng bibig ng tao bukal. Taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat na magaling na.! Kawikaan 18:10 - ang pangalan ng Panginoon ay pasimula ng karunungan sa iba ; ito awtorisadong... Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: study the Inner Meaning Related New Christian Commentary and... ; at Siyang nagpaparatang ay mangmang papakinabangan, ngunit Proverbs 10 Tagalog: ang Biblia... Meanings: study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and meanings! Easy kawikaan 18 10 see that names are important in the Bible for All People, large-print -- Slightly Imperfect hardcover ng! ( you can do that anytime with our language chooser button ) na totoo. Ama, + Pero ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang makasariling hangarin Itinatakwil. Ari-Arian ng isang mayaman ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan gaya ng mga Saksi ni Jehova 4 ang salita... Y maililigtas siya nito sa iyong ulo ang korona ng kagandahan. ” 10... hangga t! Ang alitan ng dalawang tao, kapalit ay kadustaan ay matibay na:... Nagliligtas mula sa kamatayan Save: $ 20.22 Save: $ 24.93 All English translations unang naglahad salaysay!