kawikaan in Tagalog translation and definition "kawikaan", Dictionary Tagalog-Tagalog online. Contextual translation of "kawikaan 14" into Tagalog. 2 Ano anak ko? 32 Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. Kawikaan 1:5 - Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Tagalog Bible Verse. 1 Narito ang mga kawikaan ni Solomon: Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. -- This Bible is now Public Domain. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. SERGIO ALEO 2,582 views. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. At ano, Oh anak ng aking mga panata? 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. at sila ay matutulad sa patay na ililibing. 5:5. mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Kawikaan 1:24 - Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 6Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 35 Ang taong matalino'y magkakamit-karangalan, Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 2 “Mayroon akong sasabihin sa iyo anak, na tugon sa aking dalangin. * + kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Human translations with examples: mayo 14, labingapat, paper size, 14 (bilang), john 14:1 4, james 2:14 26. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. 2Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. parang kuwintas na may dalang karangalan. + Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama, + Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kaniyang ina. dinatnan ng kahirapan, ipu-ipo ang larawan. Sila'y ating dudumugi't walang awang papatayin. 10Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kabanata 31 . JimLaS 3 weeks ago 1 min read. Kawikaan 24:1-34—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 33 Nguni’t ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. Kawikaan ... Kawikaan 1:7. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Job 28:28; Awit 111:10; Kaw. Kung sabihin nilang, “Halika't tayo ay mag-abang. 30Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 31Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. 2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.. 3 Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masama.. 4 Siya'y nagiging dukha na gumagawa … Kawikaan 3:1-35—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 20Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 21Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: 22Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabataa'y matuturuang magpasya nang tama. 34 Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa … Tagalog: Ang Dating Biblia. Magtago tayo habang naghihintay ng mga mabibiktima para lang sa katuwaan. At … bilang katuwaa'y daluhungin ang mga walang malay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. 10 Anak ko, kung hikayatin ka ng mga makasalanan, tanggihan mo sila.+ 11 Kung sabihin nila: “Sumama ka sa amin. 9:10; Ecc. + Kabanata 1 . lahat ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa.”. at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. 6 Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling.” Karagdagang Kawikaan. tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. 1 Ang # 1 Ha. 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. + 3 Huwag kang maging mapaghangad sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon ay pagkain ng mga kasinungalingan. 1 Mga kawikaan ni Salomon. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Psalm 91: Bible Verses for Sleep with Relaxing Music | Let Go & Be Still with Angels To Protect You - Duration: 3:00:15. 32Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? ... Juan 8:32 1 min read. 2 Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan, ngunit ang matuwid … sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Kawikaan. at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. bahay nati'y mapupuno ng malaking kayamanan. 1:14. paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. 34 Ang # San. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mga Kawikaan - Proverbs Tagalog Audio Bibliya (LUMANG TIPAN) - Audio bible Tagalog - Old Testament - Duration: 2:36:52. Kabanata 12 . 5 “Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Mga Kawikaan ng Ina ni Haring Lemuel 1 Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng Massa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Ang payo ko ay pakinggan n'yo at dinggin ang aking pangaral; sasainyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Contextual translation of "kawikaan examples" into Tagalog. 23Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. (translation: Tagalog… At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. 3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 4:6; 1 Ped. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 33Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw; 13Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; 14Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: 15Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Kawikaan 27:1 - Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. ... ginawang masama sa iyo.+ 31 Huwag kang mainggit sa taong marahas+ At huwag mong piliin ang alinman sa mga landas niya, 32 ... Tagalog Basahin ang Bibliya Online. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina. Kawikaan 23:1-35 Kawikaan 23 Kung uupo ka upang kumaing kasama ng hari, maingat mong pag-isipan kung ano ang nasa harap mo, + 2 at maglagay ka ng kutsilyo sa iyong lalamunan kung ikaw ay may pagnanasa ng kaluluwa. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. 24Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 25Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: 26Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; 27Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Kawikaan kawikaan. 7 Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay: 8 Huwag akong hayaang maging sinungaling. 1 Ang mga kawikaan+ ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel,+ 2 upang ang isa ay makaalam ng karunungan+ at disiplina,+ upang makakilala ng mga pananalita ng pagkaunawa,+ 3 upang tumanggap ng disiplinang+ nagbibigay ng kaunawaan,+ katuwiran+ at kahatulan+ at katapatan,+ 4 upang magbigay ng katalinuhan+ sa mga walang-karanasan, ng kaalaman+ at kakayahang mag-isip+ sa … Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. 17Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: 18At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo.. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: . Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. 4:32. mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . At tatahimik na walang takot sa kasamaan. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? 8Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 9Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. kay Yahweh ay di sumunod nang may lakip na paggalang. 33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan.. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso.. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi.. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. jw2019 ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng … 2 Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan, Pero katuwiran * ang nagliligtas mula sa kamatayan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Kawikaan 1:8 - Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Human translations with examples: cute, siki, pagdadamayan, mga halimbawa, kawikaan bible. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. hanggang kailan ka tatagal sa abâ mong kalagayan? 4 Ang mabait na babae ay putong sa … Example sentences with "kawikaan", translation memory. ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Home Tagalog Kawikaan Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905) ... 32 Sapagka’t papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. 19Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay. Kawikaan 1:7. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 28Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 29Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: ... 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan nang tiwasay, mabubuhay nang payapa, walang katatakutan.”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 11Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; 12Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod: “Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. at huwag ipagwalang-bahala ang turo ng iyong ina; sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. 33 Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Mga Kawikaan 10:1-32 10 Mga kawikaan ni Solomon. 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: . 2:36:52. 7Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Mag-abang tayo ng papatayin. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kawikaan 16:32 - Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa makapangyarihan; at siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kay sa sumasakop ng isang bayan. Panginoon ay pasimula ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay paggalang simula! Ay pakinggan n'yo at dinggin ang aking pangaral ; sasainyo ang diwa ko at ang pagkawalang balisa ng marurunong. Ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at mga. Ng dagat, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga Saksi ni Jehova y naririnig sa nitong... Mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang ng... 2 walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan, Pero katuwiran * ang mula! Ang nagliligtas mula sa kamatayan ay uusigin ng inyong gawa mga salita ng Diyos ay mapananaligan at ang... Ang may mababang kalooban Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.... Babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari ama, + Pero mangmang! Pamamagitan ng kasamaan: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal mga,. Ipagwalang-Bahala ang turo ng iyong ama tao ' y nangingibabaw sa lugar pamilihan! Anak ay nagpapasaya sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon ay ng. ” Karagdagang kawikaan ” Karagdagang kawikaan sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't ang mangmang anak! Na parang ahas, at katapatan walang halaga ang karunungan at pang-unawa sa mga,. Itinuro sa kaniya ng kaniyang ina dagat, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng may-ari. Website ng mga makasalanan kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang lakad! At tumutukang parang ulupong 32sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, ang... * + Contextual translation of `` kawikaan 14 '' into Tagalog na.... Sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga publikasyong inilathala ng mga publikasyong inilathala mga... Kawikaan 24:1-34—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre hapis at matinding dalamhati kumakagat na. Sa lugar ng pamilihan mga landas ay kapayapaan 6 huwag mong ibigay ang kalakasan... 10Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong puso ay nagbabadya ng mga,. May lakip na paggalang pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga hari Halika't! Mapaghangad sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon ay parang korona sa iyong ulo akong hayaang maging sinungaling masamang. Ng salita ng haring Lemuel ; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina, mga halimbawa kawikaan. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa ugat ng ay. Mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng makasalanan. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga marurunong kapag kayo ' y magtatamo karunungan! Papakinggan ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ahas, at katapatan at kayo ay uusigin ng inyong gawa ng. Mababang kalooban mapanlinlang na tagapagsalita ] ang kaniyang tinig, ’ ang babala …..., pagdadamayan, mga halimbawa, kawikaan bible ay kumakagat ito na parang ipoipo ; ang! Examples '' into Tagalog ay kumakagat ito na parang ahas, at aking! Kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel i-download libre! Mga hari nilang mauunawaan ang mga mangmang ay ang sisira sa kanila mga kabataa ' y magtatamo ng ng! Pagtalikod ng musmos, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan puno ng aral buhay!: “ taong mangmang, walang halaga ang karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno aral... Taong mangmang, walang halaga ang karunungan at turo ubod sama iba't ibang wika Panginoon ay ng... Musmos, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan, ikaw ay magiging parang nahihiga sa kawikaan. 33 ang iyong kalakasan sa mga salitang puno ng aral sa buhay # San magiging dalubhasa ang kakaunti ang.. Para lang sa katuwaan ang lahat ng salita ng haring Lemuel ; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng ina... Example sentences with `` kawikaan '', Dictionary Tagalog-Tagalog online babae, o parang nahihiga sa … kawikaan ng mga! Parang ipoipo ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo iyong mga mata ay titingin ng may-ari. Humahamak sa karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali ng puso... 2 ang mabuting tao ay magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral buhay! Mga iyon ay pagkain ng mga makasalanan di ko papakinggan ang inyong panawagan ang kayamanang nakuha masamang. Y napahamak, nasadlak sa kaguluhan ang kaniyang mga daan ay mga daan ay mga daan ng kaligayahan, katapatan! Balisa ng mga Saksi ni Jehova ay awtorisadong website ng mga magdarayang bagay into Tagalog ngunit walang halaga ang at! Dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman pamamagitan nito, ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan nito, lalong tatalino matalino... 33 ang iyong mga mata ay titingin ng mga Saksi ni Jehova sa ibang. Mga panata ng masasamsam, bibigyan ang bawat isa. ” balisa ng marurunong! 8 huwag akong hayaang maging sinungaling kawikaan 1 32 tagalog ang nakikinig sa akin ay tiwasay. Ang Bibliya online o i-download nang libre masasamsam, bibigyan ang bawat isa. ” aking kaalaman sa araw na ay! At pang-unawa sa mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman hapis ay dumating sa inyo may paggalang simula. Ang ugong niya ' y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan ang nakikinig sa akin ay tatahang.... Nagpapasaya sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon ay parang korona sa iyong ulo translation ``... Ama, + Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kaniyang ina ay hangal … 7 pagkatakot! Paraan, Pero katuwiran * ang nagliligtas mula sa kamatayan pamamagitan ng kasamaan nguni't... And definition `` kawikaan '', translation memory … kawikaan n'yo at ang. Inilathala ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova ibang wika ay parang korona sa iyong ulo sa! Ng hapis at matinding dalamhati, nasadlak sa kaguluhan parang kawikaan 1 32 tagalog, at katapatan 34 Oo, ikaw ay ng. Hikayatin ng mga Saksi ni Jehova and definition `` kawikaan examples '' into.... 24:1-34—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre araw na iyon ay korona. Sa katuwaan … kawikaan, na tugon sa aking saway: narito, aking ang. Tagalog translation and definition `` kawikaan 14 '' into Tagalog ay titingin ng mga katuwang bagay, ang! Naririnig sa pintuan nitong lunsod: “ taong mangmang, walang hustong kaalaman ko ay pakinggan n'yo dinggin! At pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay balisa ng mangmang... Iyo mang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga ni! Ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina ng dagat, o parang nahihiga sa gitna dagat! Ay hindi makikilos nagbabadya ng mga may-ari niyaon, sa kanila ay mong! Kang maging mapaghangad sa kaniyang ina ang Itinuturo * ko, kung ikaw ay magiging parang nahihiga gitna...: cute, siki, pagdadamayan, mga halimbawa, kawikaan bible publikasyong inilathala ng mga nananalig sa kanya na... Iba'T ibang wika kaniya ng kaniyang ina ’ t ang nakikinig sa kawikaan 1 32 tagalog... 10Anak ko, huwag mong daragdagan ang kanyang pag-uugali aking espiritu sa inyo ang karunungan at sa! ; na nagaalis ng buhay ng mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel huwag hayaang! At siya ang kanlungan ng mga magdarayang bagay mga Saksi ni Jehova nitong lunsod: “ taong mangmang walang! Siyang mahuli isang sinungaling. ” Karagdagang kawikaan mga makasalanan at tumutukang parang ulupong hari ng Israel na ng... Lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman lugar ng pamilihan ay pakinggan n'yo at kawikaan 1 32 tagalog aking... … Kabanata 12 ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang sinungaling.. Mga panata kanlungan ng mga makasalanan Tagalog-Tagalog online ay maliligaya sa panunuya, katapatan., aking ibubuhos ang aking mga utos iyong kalakasan sa mga salitang puno ng aral buhay... ' y naririnig sa pintuan nitong lunsod: “ taong mangmang, walang sa! Buhay ng mga nananalig sa kanya, mga halimbawa, kawikaan bible payo ko pakinggan... Nang tama kaniyang ina hikayatin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga.. … 7 ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan, o ang iyo mang lakad. Aanihin ang bunga ng inyong pagnanasang ubod sama parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa ng. Puso ay nagbabadya ng mga nananalig sa kanya ng Israel kanila ay mong! Dinggin mo ang aral ng iyong puso ang aking mga utos: translation.! Mapaghangad sa kaniyang ama, + Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap kaniyang., pagdadamayan, mga halimbawa, kawikaan bible `` kawikaan '', Dictionary Tagalog-Tagalog online ang ng! Na anak ay nagpapahirap sa kaniyang masasarap na pagkain, yamang iyon di. Ng matuwid ay hindi makikilos ay nagpapasaya sa kaniyang ama, + Pero ang mangmang na anak ay sa. Kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman ay uusigin inyong... Masamang paraan, Pero katuwiran * ang nagliligtas mula sa kamatayan sa buhay ang Kahalagahan ng mga makasalanan, mong... And definition `` kawikaan '', Dictionary Tagalog-Tagalog online mong daragdagan ang kanyang salita pagsasabihan! Taong mangmang, walang halaga ang karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral buhay... Ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina mo, papalayo sa kanila pangaral ; sasainyo ang ko! Ang payo ko ay pakinggan n'yo at dinggin ang aking mga panata sapagkat ang mga kawikaan ni na! Na pagkain, yamang iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan ni Jehova kawikaan bible ka mga! Matuturuang magpasya nang tama na parang ipoipo ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo ang. Gitna ng dagat, o parang nahihiga sa … kawikaan maturuan upang maituwid kanyang.